ခုခံ သာမိုမီတာ (RTD)

  • JET-200 Resistance Thermometer (RTD)

    JET-200 Resistance Thermometer (RTD)

    Resistance temperature detectors (RTDs) ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိ သာမိုမီတာများဟုလည်းသိကြပြီး၊ ဖြစ်စဉ်အပူချိန်များကို တိကျစွာ သိရှိနိုင်ပြီး ဒြပ်စင်များ၏ ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုနှင့် ဒြပ်စင်များ အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်မှု အထူးကောင်းမွန်သော ဒီဂရီကို တိကျစွာ သိရှိနိုင်သည်။သင့်လျော်သောဒြပ်စင်များနှင့်အကာအကွယ်အစွပ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၊ RTDs များသည် အပူချိန်အကွာအဝေး (-200 မှ 600)°C [-328 မှ 1112]°F အတွင်း လည်ပတ်နိုင်သည်။